Kontaktujte nás:

tel.: 0904 153 606
e-mail: stromis@vlachovo.eu

Adresa:

Občianske združenie Stromíš
Letná 71
049 24 Vlachovo


Darujte nám svoje 2% z dane

Aj vy môžete darovať svoje 2% z dane Folklórnemu súboru Stromíš... viac

Nositelia tradícií 2011 - Krajská súťažná prehliadka

Dňa 12. novembra 2011 sa v Divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove uskutočnila krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Košického samosprávneho kraja Nositelia tradícií 2011.

Súťažnej prehliadky, ktorej poslaním je aktivovať folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia a súčasne tým aj napĺňať viaceré ciele deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry, sa zúčastnilo osem najlepších folklórnych skupín /víťazí regionálnych súťažných prehliadok/ z Košického kraja, a to: Krasňanka - Košice-Krásna, Ondava - Hraň, Závadčan - Závadka, /okres Gelnica/, Stromíš - Vlachovo, Parchovianka - Parchovany, Vinica - Košice-Myslava, Rakovčan - Rakovec nad Ondavou a Smižančanka zo Smižian.

Súťažné programové výstupy hodnotila päťčlenná odborná porota, ktorej predsedala PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., hudobná pedagogička, vedúca Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy PF PU v Prešove a ďalšími členmi boli Mgr. art. Štefan Zima, odborný pracovník Národného osvetového centra v Bratislave a predseda folklórnej únie Slovenska, PhDr. Klaudia Buganová, etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach, Ing. Michal Šoltés, PhD., tanečný pedagóg, choreograf FS Čarnica v Košiciach a Mgr. art. Peter Cicák, tanečný pedagóg a choreograf, riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Jurošík v Michalovciach.

Odborná porota v súlade s propozíciami súťaže zhodnotila výkony súťažných vystúpení jednotlivých folklórnych skupín a na základe výsledkov ich hodnotenia rozhodla, že laureátom súťaže s postupom na celoslovenskú prehliadku sa stala naša folklórna skupina STROMÍŠ s pásmom Priadky u Šafárov. Je to pre nás nesmierna pocta, že sme tak úspešne reprezentovali našu obec i celý okres a odniesli sme si nezabudnuteľný zážitok z pocitu víťazstva. Veľká vďaka patrí hlavne Mgr. J. Kováčovi, J. Stachurovi a celému kolektívu.

Mgr. Martina Gálová


MOTTO:

Slováci boli odjakživa ťažko skúšaní, ale hudba, folklór a odkazy našich predkov zdvíhali našich ľudí zo zeme bez rozdielu, či to bol Rusín, Slovák, Róm.

Dôležité je uvedomiť si, že každý človek si je rovný. Pretože všetci sme tu na tejto Zemi len na krátkej návšteve.“

© 2010 - 2013 Občianske združenie Stromíš
Všetky práva vyhradené

Vytvorilo: inMAD Design